پالیدن یاجستجودرکتاب تلیفون   AfghanPhoneBook   ثبت نام در کتاب تلیفون

LINKS

هنرمندان عزیز اگرعلاقه دارید که اهنگ های تان در این صفحه گزاشته شود لطفاً سی دی تان را براییم بفرستید

ATTENTION SINGERS / VOCALISTS IF YOU ARE INTERESTED TO PLACE  YOUR SONGS IN THIS PAGE SIMPLY SEND YOUR CD TO US AND WE WILL POST IT WITH  HIGH QUALITY SOUND

KHALID SIDDIQI 3582 MT ACADIA BLVD #A  SAN DIEGO CA, 92111  USA

WESTERN SONGS  آهنگ های غربی احمد شاه حسن
ARABIC SONGS اهنگ های عربی فرهاد دریا
نصرت پارسا استاد محمد حسین سراهنگ
احمد فواد  AHMAD FAWAD حیدر سلیم
SAMEER KHAN  سمیر خان قادر اشپاری
NOOR WODJOUATT  نور وجوهات نذیر رمه یار
NAJEEB PARSA  نجیب پارسا AHMAD SHEKIB  احمد شکیب
YUNUS NAHIL  یونس نهیل MASOOD OMID مسعود امید
استاد رحیم بخش SEETA QASEMI  سیتا قاسمی
  امید هجران
   
   
 

 

پالیدن یاجستجودرکتاب تلیفون   AfghanPhoneBook   ثبت نام در کتاب تلیفون

 Skype Store USA